ایرانیت سیمانی

ایرانیت نوعی صفحه موجدار است که برای پوشش سقف یا ایجاد پوشش و دیوار به کار می‌رود. جنس آن ممکن است فایبرگلاس باشد یا پنکوسیم،( متشکل از  پنبه کوهی – سیمان ) که آن را اترنیت، ایرانیت، آذریت می‌نامند نام پنکوسیم به جای همه آنها برای نوع سیمانی برگزیده شده و بکار میرود که در ایران آن را اصطلاحا ایرانیت سیمانی میگوییم

.

ایرانیت نوعی صفحه موجدار است که برای پوشش سقف یا ایجاد پوشش و دیوار به کار می‌رود. جنس آن ممکن است فایبرگلاس باشد یا پنکوسیم،( متشکل از  پنبه کوهی - سیمان ) که آن را اترنیت، ایرانیت، آذریت می‌نامند نام پنکوسیم به جای همه آنها برای نوع سیمانی برگزیده شده و بکار میرود که در ایران آن را اصطلاحا ایرانیت سیمانی میگوییم
ایرانیت سیمانی

فروش مستقیم

ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰

ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰

ایرانیت نوعی صفحه موجدار است که برای پوشش سقف یا ایجاد پوشش و دیوار به کار می‌رود. جنس آن ممکن است فایبرگلاس باشد یا پنکوسیم،( متشکل از  پنبه کوهی - سیمان ) که آن را اترنیت، ایرانیت، آذریت می‌نامند نام پنکوسیم به جای همه آنها برای نوع سیمانی برگزیده شده و بکار میرود که در ایران آن را اصطلاحا ایرانیت سیمانی میگوییم
ایرانیت سیمانی بدون آزبست


ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰


ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵

۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰ورق ۱/۵۱/۱۰ ورق ۲۱/۱۰
ورق ۲/۲۵۱/۱۰ ورق ۲/۵۱/۱۰
ورق ۳*۱/۱۰

سقف سازه مجری سقف های شیبدار وتهیه و تولید کننده محصولات مورد نیاز شیروانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *