آردواز سردرب

آردواز سردرب

پوشش روی درب را که طبق طراحی خواص و با استفاده از سازه ای سبک و مقاوم و پوششی از متریال های زیبا همراه با نماسازی دور و دامپای زیر انجام میشود را اصطلاحا آردواز سردرب میگویند که در ابعاد و طرح ها و اشکال مختلف ساخته میشود و برای کاور کردن آن متریالهای مختلفی بکار میرود ، در ادامه توضیحاتی پیرامون اجرای سردرب و مشخصات و موارد فنی و ایمنی و همچنین به بررسی کامل انواع سردرب و متریال های مورد استفاده و همچنین مزایای نصب سردرب ، کاربرد سردرب و ویژگی های آردواز کردن روی درب میپردازیم .